Privacy verklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort
wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in
veilige handen zijn.

 

Mijn Gegevens
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG ben ik, Marjolijn Jansen, eigenaresse van Yogaschool Attention te Wijk bij
Duurstede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61777447.
Persoonsgegevens


Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contact gegevens (zoals naam, e-mail en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij
alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over informatie vanuit Yogaschool
Attention. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je daarvoor toestemming hebt
gegeven. Zodra je aangeeft hier geen toestemming meer voor te geven, verwijder ik deze
gegevens uit mijn systeem.


Verwerking persoonsgegevens
De contactgegevens die ik van je krijg gebruik ik alleen voor zaken die van belang zijn
voor informatie-voorziening over en weer vanuit Yogaschool Attention. Mocht het nodig of
zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw
toestemming.


Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me
aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7
jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan
noodzakelijk is.


Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd
aanspreken.